Onko digitaalinen taide oikeaa taidetta?

Monien mielikuva taiteesta rajoittuu Kiasman, EMMA:n, Ateneumin, Tate Museumin, El Pradon, Louvren, National Galleryn Ja MET:in tarjontaan. Taidetta pidetään usein jonain konkreettisena työn tuloksena, jonka luomiseen vaaditaan vision lisäksi mahdollisesti myös kädentaitoja ja yleisestikin taiteellista silmää. Nykyään moderni taidekin on täysin hyväksytty taidemuoto – enää ihmisfiguurin ei

Read More

Mitä taide on?

Taide on monimuotoista ihmisten aktiviteettia, joka luo visuaalisia, äänitteellistä tai esityksellistä tuotetta, eli taideteosta. Se ilmaisee taiteilijan mielikuvituksellisia tai teknisiä kykyjä, ja niiden arvostus perustuu usein kauneuteen tai tunteelliseen vaikutukseen. Yleisessä muodossa määritelmään sisältyy taideteosten luonti, taiteen kritisointi ja taiteen levittäminen. Vanhimmat dokumentoidut taiteen muodot ovat visuaalista

Read More

Nykytaide ja sen merkitys

Nykytaiteella tarkoitetaan taidetta, jota tuotetaan nykyisenä aikakautena. Siihen kuuluu, ja sen on kehittänyt, esimerkiksi postmoderni taide, joka puolestaan sai alkunsa modernista taiteesta. Nykytaide voidaan luokitella taiteeksi, joka tuotetaan “meidän elämämme aikana”, ja tämä ottaakin huomioon, että elämä ja elämänkaaret, sekä niiden pituudet ja aikakaudet vaihtelevat. Nykytaiteen luokittelu

Read More

Taiteen erikoisempia luokkia

Audiovisuaalinen taide Audiovisuaalinen taide on kineettisen abstraktin taiteen ja musiikin, tai äänen yhdistelmän tutkimista ja tutkiskelua. Siihen sisältyvät abstraktit elokuvat, performanssi, visuaalinen musiikki, audiovisuaalisuus sekä erilaiset installaatiot. Jo vuonna 1915 luotiin useisiin aisteihin vetoavia äänen, liikkeen sekä värimaailman teoksia, jotka herättivät kiinnostusta taiteen ystävien parissa. 1970-luvulla luotiin

Read More

Mediataide osana uutta taiteenmuotoa

Mediataide eli uuden median taide on genre, jossa taideteokset tuotetaan uusimman median teknologioilla, sähköisillä viestimillä tai näiden molempien teorioita hyödyntäen. Tähän kuuluu esimerkiksi digitaalinen taide, tietokoneanimaatiot, internet-taide, videopelit, 3D-tulostus, taide bioteknologiana, robottitieteen taideteokset, tietokonegrafiikka, virtuaalinen taide, interaktiivinen taide sekä kyborgitaide. Tämä taiteen muoto yleistyy jatkuvasti ja esimerkiksi

Read More

Tietokonetaide ja sen maailma

Tietokonetaiteeksi kutsutaan kaikkea sitä taidetta jonka esittämisessä tai tuotannossa on käytetty tietokonetta. Tähän kuuluu esimerkiksi taide, joka on kuvaa, animaatiota, CD-ROM:ia, ääntä, videota, DVD-ROM:ia, nettisivuja, performanssia, videopelejä, galleriainstallaatioita tai algoritmeja. Myös useat perinteisemmät taiteen muodot omaksuvat digitaalisten teknologioiden piirteitä, minkä tuloksena perinteisen ja mediataiteen välinen raja on

Read More

Mitä on digitaalinen taide?

Digitaalinen taide on artistin työtä tai esittämistä, joka käyttää digitaalista teknologiaa merkittävänä osana taiteen luontia, tai sen esittämistä. 1970-luvulta lähtien tällaisen taiteen luontia kuvaamaan on käytetty useita erilaisia nimityksiä kuten tietokonetaide, multimediataide sekä digitaalinen taide. Kaikki nämä kuuluvat mediataiteen alle. Vaikka digitaalisen teknologian kehitystä ei olekaan aina

Read More

Elektroninen taide kehityksessä

Elektroninen taide on taiteenmuoto, jossa käytetään elektronisen median tai teknologian sekä elektronisen median elementtejä. Se liittyy läheisesti uuden median taiteeseen, digitaaliseen taiteeseen, internet-taiteeseen, informaatiotaiteeseen, interaktiiviseen taiteeseen, videotaiteeseen sekä elektroniseen musiikkiin. Sen ajatellaan kasvaneen omaksi genrekseen esimerkiksi käsitetaiteesta sekä systeemitaiteesta. Elektronisen taiteen käsite on lähes täysin samanlainen kuin

Read More

Äänitaide on monimuotoista vaikuttamista

Äänitaiteessa äänestä tehdään taidetta, jossa ääni voi toimia sekä aiheena että kanavana. Kuten usat muutkin nykytaiteen genret, äänitaide on monimuotoista ja yhdistellee useita eri elementtejä tai muodostaa taidetta genrerajojen ylitse. Äänitaiteessa aihe voi muodostua esimerkiksi elektronisesta musiikista, meluäänistä, psykoaskustiikasta, äänimediasta, akustiikasta, ympäristön äänistä, luonnollisista sekä muokatuista äänistä,

Read More